Sikre løse gjenstander
Vinden er venta å bli så kraftig at gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport. Fest alle løse gjenstander og unngå å bevege deg unødvendig utendørs.

Mer informasjon finner du her:  

Farevarsler fra Meteorologisk institutt.