Kort fortalt:

 • Vaksinering er gratis og frivillig, men helsemyndighetene anbefaler vaksinering. 
 • Kommunen vaksinerer ved avtalte tidspunkt på torsdager. 
 • Lillehammer kommune vaksinerer hver uke, uavhengig av ferier.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Det er nasjonale retningslinjer for hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering:

Gruppe 1.   Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 2.   85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 3.   75-84 år
Gruppe 4.   65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5.   55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
Gruppe 6.   45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 7.   18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 8.    55-64 år
Gruppe 9.   45-54 år 
Gruppe 10.  Alder 18-24 år og 40-44 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)
Gruppe 11.  Alder 25-39 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)
Gruppe 12.
Alder 16-17 år (Ny prioritering fra FHI per 18.08.21)
Gruppe 13.
Alder 12-15 år (Ny prioritering fra FHI per 03.09.21)

Her finner du ytterligere informasjon om regjeringas prioriteringer av vaksinegruppene når det gjelder vaksinering mot koronavirus.

Innkalling til vaksinering

Ved innkalling til koronavaksinering vil du motta en tekstmelding til din mobiltelefon, og du må svare ved å trykke på lenken i tekstmeldingen for å bekrefte om du tar timen eller ikke. I innkallingen vil du få beskjed om når du skal møte i Håkons hall, der vaksineringa foregår. Alle som fra før av ikke har registrert seg som bruker av helsenorge.no, oppfordres til å gjøre det ved å trykke her. 

Innbyggere som av ulike grunner ikke kan besvare innkallingen, kan henvende seg til kommunens vaksinetelefon for manuell timeregistrering.

Ombooking av time: Når du allerede er blitt innkalt til vaksinering med 1. dose kan du endre timen din selv ved å trykke på lenken i innkallingen. 
Ved å trykke kan du også velge å takke nei til tidspunktet, og du vil da få tilsendt nytt tidspunkt senere. Dersom du allerede er vaksinert et annet sted, er det også viktig at du varsler om dette ved å svare på innkallingen. Da tas du ut av kommunens lister og din vaksinedose kan tilbys en annen innbygger.

Det er viktig at alle møter til eksakt tidspunkt for vaksinering på grunn av smittevernhensyn. Husk at du ikke kan møte til vaksinering dersom du har symptomer på koronavirus. 

Før du skal vaksineres

For at vaksinering skal foregå så effektivt som mulig er det til god hjelp dersom du:  

 • Vet hvilke medisiner du eventuelt bruker
 • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du er under en behandling som kan påvirke immunforsvaret ditt
 • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du tidligere har hatt en livstruende allergisk reaksjon på f.eks. mat, veps, medisiner eller annet.

Vi oppfordrer deg også til å se igjennom dette egenærklæringsskjemaet før vaksinering. Du må gjerne også fylle ut skjemaet på forhånd og ta det med til vaksinasjonsstedet, slik at du slipper å gjøre det der. 

Tid for vaksinering

Her finner du oversikt over gjennomført, pågående og planlagt vaksinering. For deg som er i gruppe 2 til 12: Dersom du mot formodning ikke har mottatt innkalling til vaksinering med 1. vaksinedose, vennligst ta kontakt via e-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Intervall mellom dose 1 og 2: fra og med gruppe 8 til og med gruppe 12 må det gå fire uker mellom dosene.

Per 15. september 2021 er 85,7 prosent av Lillehammers innbyggere fullvaksinert med både dose 1 og 2, mens 92,4 prosent er vaksinert med dose 1.

Når

Hvem

Hvor

Antall doser

Type vaksine

Status

UKE 33 Timeavtaler samt drop-in. Dose 1: alle.
Dose 2: Gruppe 8, 9 og 10.
Haakons hall 2598 PfizerBioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1 og 2.
UKE 34 Timeavtaler samt drop-in, alle grupper. Haakons hall 6008 Moderna og PfizerBioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1 og 2
UKE 35 Timeavtaler samt drop-in, alle grupper. Haakons hall 2000 Moderna og PfizerBioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1 og 2
UKE 36 Timeavtaler samt drop-in, alle grupper. Haakons hall   Moderna og PfizerBioNTech Dose 1 og 2
Drop-in trappes ned. 
UKE 
37
Timeavtaler, alle grupper. Haakons hall   Moderna og PfizerBioNTech Slutt på drop-in-timer.


Aldersfordeling i de ulike gruppene finner du under plusspunktet "Prioriteringsrekkefølge for vaksinering".

Her kan du lese mer om den nasjonale prognosen for vaksineringstempo. 
Her kan du lese mer om statistikk over koronavaksinasjon i Norge. 

 

Drop-in

Fra og med uke 37 er det slutt på drop- in. Da blir det kun forhåndsavtalte timer og da kun på torsdager.
Ta kontakt med vaksinetelefonen derom du ikke har benyttet deg av Lillehammer kommunes vaksinetilbud mot koronavirus og ønsker vaksine. Se punktet "Kommunens vaksinetelefon" på denne siden. 

Prognose for vaksinering

Til 12-15-åringer

Skolehelsetjenesten vil levere ut informasjon på skolene om vaksinering av 12-15-åringer i løpet av ukene 36 og 37. Denne gruppa skal kun ha én dose, og vaksineringa vil foregå i Håkons hall på torsdager i ukene 37, 38 og 39. De eldste i denne gruppa vaksineres først, det vil si at en starter med 10. klasse og går nedover i alder. Klasser ved samme skole vil bli kalt inn samlet i et gitt tidsrom. Skolene informeres om når de skal møte med hvilket trinn, og skolene organiserer følge av ungdomsskoleelevene til Håkons hall.
7. - klassinger som har fylt 12 år må bringes til vaksinasjonsstedet av foreldrene. Vaksineringa av 12 - åringene vil foregå torsdag 30. september fra klokka 14.00 - 16.00.

Egenerklæringsskjema og samtykkeskjema
Elevene må ha med seg utfylt egenerklæringsskjema og samtykkeskjema til vaksinasjon. De vil få utdelt dette på skolen i tillegg til at det gis informasjon fra skolehelsetjenesten. Det kreves samtykke fra begge foreldre ved delt foreldreansvar.
Elever som har hatt koronavirus skal ikke ha vaksinen. Det er uansett fint at skolehelsetjenesten får informasjon om dette. Skolehelsetjenesten bidrar i arbeidet, og er også tilstede i Håkons hall. Lege er også til stede i hallen. 

Samtykkeskjema
Egenerklæringsskjema på flere språk
 

Her kan du lese mer om vaksinering av 12-15-åringer.

Til 16- og 17-åringer

16- og 17-åringer som er bosatt i Lillehammer (inkludert hybelbeboere) som ennå ikke har benyttet seg av Lillehammer kommunes vaksinetilbud mot koronavirus og ønsker vaksine, kan kontakte vaksinetelefonen snarest mulig, tlf: 911 50 112.
Åpningstida er fra klokka 09.00-12.00, mandag til fredag. 

Dersom du har fylt 16 år kan du møte til vaksinasjonen uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må vite fødselsnummeret ditt. 

Dersom du fyller 16 år senere i 2021 må du ha samtykke fra foreldre/forelder/foresatt(e). Ved delt foreldreansvar må begge samtykke til vaksinering. 
1. Ved delt foreldreansvar: Enten kan begge foresatte bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller så kan du ha med godkjent dokumentasjon fra den ene eller begge som eventuelt ikke møter. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at de bekrefter at du skal vaksineres er godt nok.  

2: Ved eneansvar: Foresatt kan enten bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller du kan ha med godkjent dokumentasjon fra din foresatte. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at vedkommende bekrefter at du skal vaksineres er godt nok. 

Vaksinasjonsstedet er i Håkons hall, Nordsetervegen 45. Vaksinetypen som benyttes er Pfizer BioNTech. 

Til studenter

Alle studenter som oppholder seg i Lillehammer i forbindelse med studiene kan bli vaksinert med dose 1 og 2 i Håkons hall i Lillehammer. Vaksinetypene som benyttes er Pfizer BioNTech og Moderna. Du vil motta informasjon om hvilken vaksinetype du mottar på vaksinasjonsstedet. 

1. DOSE
Ta kontakt med kommunens vaksinetelefon for avtale om time: tlf: 911 50 112. Du kan også ta kontakt via e-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Alle som trenger første dose bør ta dette så raskt som mulig. 

2. DOSE
Dersom du allerede har mottatt 1. vaksinedose i Norge, kan du ta kontakt med vaksinetelefonen for avtale om time. Det må være minimum 4 uker mellom dose 1 og 2. 


Dersom du har mottatt første dose i utlandet eller gjennomgått covid-19: send en e-post om dette til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no og legg ved ditt telefonnummer, så vil du bli kontaktet om videre framdrift.
Utvekslingsstudenter som studerer i Norge og skal vaksineres her, oppfordres til å skaffe seg D-nummer, slik at de lettere kan registreres.  

3. dose

Tredje dose for deg med alvorlig svekket immunforsvar
Regjeringa har bestemt at personer som har alvorlig svekket immunforsvar skal bli tilbudt en tredje vaksinedose. Dette gjelder: 

 • Personer som har hatt organtransplantasjon de siste to årene
 • Personer med alvorlig og moderat immunsvikt
 • Kreftpasienter som er i behandling eller som nylig har gjennomgått behandling
 • Personer som får dialysebehandling eller pasienter med kronisk nyresvikt
 • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Andre med svært nedsatt immunforsvar

Dersom dette gjelder deg, vil du motta et brev fra sykehuset, og da skal du snarest mulig ta kontakt med kommunen for å bestille time for vaksinering. Dersom du mot formodning ikke mottar brev innen rimelig tid, bør du kontakte sykehuset. Det er legene på sykehuset som avgjør hvem som skal få tilbud om en tredje vaksinedose, ikke fastlegen. 

Kommunen vaksinerer
De aller fleste vil motta vaksinen fra kommunen. Er du innlagt på sykehus, vil du få tilbud om den tredje dosen der.

Ta kontakt for 3. dose: 
Vaksinetelefonen: 911 50 112.
E-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Åpningstida er fra klokka 09.00-12.00, mandag til fredag.

Ved vaksinering
Ta med brevet fra sykehuset når du møter opp til vaksinering. Det benyttes som dokumentasjon. Kommunen vaksinerer med PfizerBioNTech eller Moderna, og det er ikke mulig å velge type vaksine. På vaksinasjonsstedet får du informasjon om hvilken vaksine du mottar. Det skal være minimum fire uker mellom andre og tredje dose. 

Om vaksinen

Lillehammer kommune benytter vaksinetypene Pfizer BioNTech og Moderna til vaksinering.Tidlig i vaksineringa ble også AztraZeneca benyttet til helsepersonell, før bruken av vaksinetypen ble stoppet nasjonalt. 
For alle over 15 år må vaksienen settes to ganger, med minimum fire ukers mellomrom (FHI-oppdatering per 19.08.21). I tråd med retningslinjene vaksineres 16- og 17-åringer samt 12-15-åringer med Pfizer BioNTech. Utover dette kan en ikke garantere at en vil motta samme vaksinetype ved dose 1 og 2.  

Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.

Kommunens vaksinetelefon

Lillehammer kommune har en egen vaksinetelefon hvor du kan ringe dersom du har spørsmål i forbindelse med koronavaksinering i Lillehammer. 

Det oppfordres til å primært ta kontakt med vaksinetelefonen via e-postvaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Vaksinetelefonen vil nedskaleres og til slutt opphøre når hele befolkningen i Lillehammer har mottatt tilbud om vaksinering.

Telefonnummeret til kommunens vaksinetelefon er 911 50 112.
Åpningstida er fra klokka 09.00-12.00, mandag til fredag. Telefonen er betjent med helsepersonell.