Oppdateringer rundt koronavaksinering kommer fortløpende på denne siden. 

Kort fortalt:

 • Vaksinering er gratis og frivillig. Det er økende smitte og helsemyndighetene oppfordrer alle til å takke ja til vaksine. 
 • Kommunen vaksinerer ved avtalte tidspunkt / drop-in på tirsdager og onsdager i Håkons hall.
 • Alle over 18 år får tilbud om 3. dose.  
 • Det er minimum 20 ukers intervall mellom 2. og 3. dose.

Innkalling til time og ombooking

Ved innkalling til koronavaksinering vil du motta en tekstmelding til din mobiltelefon, og du svarer ved å trykke på lenken i tekstmeldingen for å bekrefte om du tar timen eller ikke. Dersom du av ulike grunner ikke kan besvare tekstmeldingen, er timen din uansett gjeldende.
I innkallingen får du beskjed om når du skal møte i Håkons hall, der vaksineringa foregår. Alle som fra før av ikke har registrert seg som bruker av helsenorge.no, oppfordres til å gjøre det ved å trykke her. 

Dersom du har spørsmål, kan du sende en e-post til: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no. Legg gjerne også ved ditt telefonnummer. 
Du kan også ringe vaksinetelefonen på tlf. 911 50 112 på mandager, torsdager og fredager fra klokka 08.00-12.00. 

Ombooking av time: Når du er blitt innkalt til vaksinering kan du endre timen din selv ved å trykke på lenken i innkallingen. 
Ved å trykke kan du også velge å takke nei til tidspunktet, og du vil da få tilsendt nytt tidspunkt senere. Dersom du allerede er vaksinert et annet sted, er det også viktig at du varsler om dette ved å svare på innkallingen. Da tas du ut av kommunens lister og din vaksinedose kan tilbys en annen innbygger.

Det er viktig at alle møter til eksakt tidspunkt for vaksinering på grunn av smittevernhensyn. Husk at du ikke kan møte til vaksinering dersom du har symptomer på koronavirus. 

Før du skal vaksineres

For at vaksinering skal foregå så effektivt som mulig er det til god hjelp dersom du:  

 • Vet hvilke medisiner du eventuelt bruker
 • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du er under en behandling som kan påvirke immunforsvaret ditt
 • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du tidligere har hatt en livstruende allergisk reaksjon på f.eks. mat, veps, medisiner eller annet
 • Vet hvilke(n) dato(er) du eventuelt ble vaksinert sist

Vi oppfordrer deg til å se igjennom dette egenærklæringsskjemaet før vaksinering. Du må gjerne også fylle ut skjemaet på forhånd og ta det med til vaksinasjonsstedet, slik at du slipper å gjøre det der. Dette gjelder både dose 1, 2 og 3. 

Tidspunkt for vaksinering

Når

Hvem

Hvor

Type vaksine

OBS

UKE 5, 6, 7

Tirsdag 1/2
Onsdag 2/2
Tirsdag 8/2
Tirsdag 15/2

kl. 08.30-15.00
 
Onsdag 2/2
også fra kl. 15.30 - 17.30.

Onsdag 9/2
Onsdag 16/2

Fra kl. 10.00-19.30. 

Vaksinering stengt mellom kl. 11.30-12.00

Dose 1 og 2: 
Drop- in for alle over 12 år.

Dose 3: 
Innkalling og drop-in for alle over 18 år med riktig intervall mellom doser. 

Dose 4: 
Drop-in for personer med alvorlig svekket immunforsvar med riktig intervall og dokumentasjon. 
Håkons hall Moderna og PfizerBioNTech Merk at det må ha gått 20 uker mellom dose 2 og 3.
 
Merk at det må ha gått 3 måneder mellom dose 3 og 4. 

Tendens til kø rundt klokka 08.30 og 12.00. 

Per 24. januar 2022 er 92,3 prosent av Lillehammers innbyggere over 18 år fullvaksinert med både dose 1 og 2, mens 94,5 prosent er vaksinert med dose 1.

Her kan du lese mer om den nasjonale prognosen for vaksineringstempo. 
Her kan du lese mer om statistikk over koronavaksinasjon i Norge. 

 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Det er nasjonale retningslinjer for hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering:

Gruppe 1.   Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 2.   85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 3.   75-84 år
Gruppe 4.   65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5.   55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
Gruppe 6.   45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 7.   18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 8.    55-64 år
Gruppe 9.   45-54 år 
Gruppe 10.  Alder 18-24 år og 40-44 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)
Gruppe 11.  Alder 25-39 år (Ny prioritering fra FHI per 21.05.21)
Gruppe 12.
Alder 16-17 år (Ny prioritering fra FHI per 18.08.21)
Gruppe 13.
Alder 12-15 år (Ny prioritering fra FHI per 03.09.21)

Her finner du ytterligere informasjon om regjeringas prioriteringer av vaksinegruppene når det gjelder vaksinering mot koronavirus.

Prognose for vaksinering

Barnevaksinering

Lillehammer kommune vaksinerer også enkelte barn i alderen 5-11 år mot koronavirus. Dette gjelder barn med alvorlig grunnsykdom, og i tillegg til Lillehammer omfatter dette også barn i Gausdal og Øyer kommuner. Lillehammer vil få tildelt egne barnedoser til denne vaksineringen. 

Barn i alderen 5–11 år har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt ved sykehus etter å ha blitt smittet med koronavirus. Dette gjelder også barn med alvorlig grunnsykdom. Men de kan likevel ha nytte av den beskyttelsen som koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og i aktiviteter. Det kan i tillegg være at friske barn som er nærkontakter til en familier med svært alvorlig sykdom, kan få tilbud om koronavaksine. Dette vurderes av fastlege.

Grunnsykdommer hos 5-11-åringer som kan utløse tilbud om koronavasine
• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon).
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år.
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift.
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon.
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon.
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»).
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året).
• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Identifisering av barn som trenger vaksinen
Foreldre/foresatte som mener at sitt barn bør få tilbud om barnevaksinering kan kontakte barnets fastlege eller behandlende barnelege. Legen kan i samråd med foreldre/foresatte melde barnet inn for vaksinasjon. Eventuelt kan foreldre/foresatte motta et dokument på behovet og selv ta kontakt til vaksinasjonssted for å bestille time.

Barneleger skal også på eget inititativ informere forelderene om behvovet for vaksinering. På Lillehammer har mange barneleger tatt direkte kontakt med vaksineteamet som igjen formidler time til foreldrene.
   

Til 12-15-åringer

Det er kun elever som har fylt 12 år som får tilbud om vaksine, og de må bringes til vaksinasjonsstedet av foreldre/foresatte.  

Egenerklæringsskjema og samtykkeskjema
Elevene må ha med seg utfylt egenerklæringsskjema og samtykkeskjema til vaksinasjon. De vil få utdelt dette på skolen i tillegg til at det gis informasjon fra skolehelsetjenesten. Det kreves samtykke fra begge foreldre ved delt foreldreansvar.
Elever som har hatt koronavirus skal ikke ha vaksinen. Det er uansett fint at skolehelsetjenesten får informasjon om dette. Skolehelsetjenesten bidrar i arbeidet, og er også tilstede i Håkons hall. Lege er også til stede i hallen. Vaksinasjonssted er Håkons hall, Nordsetervegen 45. Vaksinetypen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Samtykkeskjema
Egenerklæringsskjema på flere språk

Her kan du lese mer om vaksinering av 12-15-åringer.

Til 16- og 17-åringer

16- og 17-åringer som er bosatt i Lillehammer (inkludert hybelbeboere) som ennå ikke har benyttet seg av Lillehammer kommunes vaksinetilbud mot koronavirus og ønsker vaksine, kan benytte seg av drop-in -timer, se punktet "Tid for vaksinering"på denne siden.

Dersom du har fylt 16 år kan du møte til vaksinasjonen uten å vise til samtykke fra foreldre eller foresatte. Du må vite fødselsnummeret ditt. 

Dersom du fyller 16 år senere i 2021 må du ha samtykke fra foreldre/forelder/foresatt(e). Ved delt foreldreansvar må begge samtykke til vaksinering. 
1. Ved delt foreldreansvar: Enten kan begge foresatte bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller så kan du ha med godkjent dokumentasjon fra den ene eller begge som eventuelt ikke møter. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at de bekrefter at du skal vaksineres er godt nok.  

2: Ved eneansvar: Foresatt kan enten bli med deg til vaksinasjonsstedet, eller du kan ha med godkjent dokumentasjon fra din foresatte. Et bilde på mobilen av foresattes ID (med foto) samt en tekstmelding om at vedkommende bekrefter at du skal vaksineres er godt nok. 

Vaksinasjonsstedet er i Håkons hall, Nordsetervegen 45. Vaksinetypen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Dersom du har spørsmål, kan du sende en henvendelse til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no

Til studenter

Alle studenter som oppholder seg i Lillehammer i forbindelse med studiene kan bli vaksinert med dose 1, 2 og 3 i Håkons hall i Lillehammer. Vaksinetypene som benyttes er Pfizer BioNTech og Moderna. Så langt det er tilgjengelige doser kan du også velge vaksinetype selv.

Følg med på drop-in -timer under punktet "Tid for vaksinering" på denne siden. Det må være minimum 20 uker mellom dose 2 og 3. 


Dersom du har mottatt første dose i utlandet eller gjennomgått covid-19: send en e-post om dette til vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no og legg ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet om videre framdrift.
Utvekslingsstudenter som studerer i Norge og skal vaksineres her, oppfordres til å skaffe seg D-nummer, slik at de lettere kan registreres.  

3. dose, alvorlig svekket immunforsvar

Tredje dose for deg med alvorlig svekket immunforsvar
Dette gjelder: 

 • Personer som har hatt organtransplantasjon de siste to årene
 • Personer med alvorlig og moderat immunsvikt
 • Kreftpasienter som er i behandling eller som nylig har gjennomgått behandling
 • Personer som får dialysebehandling eller pasienter med kronisk nyresvikt
 • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Andre med svært nedsatt immunforsvar

Du som har alvorlig svekket immunforsvar og skal ha dose 3 må ta med godkjent dokumentasjon til vaksinasjonsstedet:  

Vaksinetypene som benyttes er Moderna og Pfizer BioNTech. 

Ta kontakt for 3. dose: 
E-post: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
 

3. dose, over 65

Alle over 65 år får tilbud om 3. dose med koronavaksine. Se "punktet "Tid for vaksinering" på denne siden. OBS: Merk at det må gå minimum en uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Informasjon fra FHI om 3. dose til personer over 65 år og sykehjemsbeboere. 

3. dose, helsepersonell

Helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter som har en særlig risiko for å bli alvorlig syke, har tilbud om 3. dose. Det må ha gått minst 20 uker siden 2. dose.  

4. dose, alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys 4. dose med koronavaksine dersom det har gått minimum tre måneder siden 3. dose. En blir da ikke innkalt, men kan komme på drop-in i Håkons hall alle vaksinasjonsdager. Se plusspunktet "Tidspunkt for vaksinering".

Det er ikke nødvendig med vurdering fra lege for dose 4, men personene som skal vaksineres må framvise dokumentasjon på behovet. Det gjøres enten ved bekreftelse i brev fra spesialisthelsetjenesten eller dokumentasjon på bruk av immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene. 


4. dose for deg med alvorlig svekket immunforsvar
Dette gjelder:  

 • Personer som har hatt organtransplantasjon de siste to årene
 • Personer med alvorlig og moderat immunsvikt
 • Kreftpasienter som er i behandling eller som nylig har gjennomgått behandling
 • Personer som får dialysebehandling eller pasienter med kronisk nyresvikt
 • Personer med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Andre med svært nedsatt immunforsvar

Om vaksinen

Lillehammer kommune benytter vaksinetypene Pfizer BioNTech og Moderna til vaksinering. Tidlig i vaksineringa ble også AztraZeneca benyttet til helsepersonell, før bruken av vaksinetypen ble stoppet nasjonalt. 
For alle over 15 år må vaksinen settes to ganger, med minimum fire ukers mellomrom (FHI-oppdatering per 19.08.21). I tråd med retningslinjene vaksineres  12-17- åringer med Pfizer BioNTech. 
Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.

Spørsmål?

Vaksinetelefonen er åpen for henvendelser tre dager i uka: mandager, torsdager og fredager fra klokka 08.00-12.00. Telefonnummeret er 911 50 112.

Du kan også sende henvendelsen din hit: vaksinetelefonen@lillehammer.kommune.no
Legg da ved ditt fulle navn, fødselsdato og telefonnummer, så vil du bli kontaktet.