Viktig informasjon om vaksinering i Lillehammer

  • Vaksinering er gratis og frivillig, men helsemyndighetene anbefaler vaksinering. 
  • Du blir kalt inn til vaksinering når det er din tur, se ytterligere informasjon lenger ned i artikkelen. 
  • Lillehammer kommune vaksinerer hver uke, uavhengig av ferier.
  • Det er begrenset med vaksiner nasjonalt, og tempo på vaksinering bestemmes av hvor mange doser kommunen tildeles ukentlig. 
  • Kommunen har stor kapasitet til å vaksinere dersom kommunen tildeles mange doser. 
  • Nasjonale helsemyndigheter avgjør hvor mange doser kommunen får kort tid før forsendelse. 
  • Det vil ta flere måneder før koronavaksineringen i Lillehammer er sluttført. 

Rekkefølge, vaksinering

Rekkefølge, vaksinering
Lillehammer kommune følger nasjonale retningslinjer om hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering. Her er prioriteringene:

Gruppe 1.   Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 2.   85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 3.   75-84 år
Gruppe 4.   65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
Gruppe 5.   55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
Gruppe 6.   45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 7.   18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 8.    55-64 år
Gruppe 9.   45-54 år 
Gruppe 10.  Resten av befolkningen

Barn og ungdom under 18 år skal i utgangspunktet ikke vaksineres. 16- og 17-åringer med spesifikk underliggende sykdom kan likevel få tilbud om vaksine.
Gravide eller ammende skal ikke vaksineres. 
Her er en sjekkliste du bør lese igjennom før vaksinering
Her kan du lese mer om regjeringas prioriteringer.

 

Tid for vaksinering
Her finner du oversikt over gjennomført, pågående og planlagt vaksinering.
På grunn av et lavt antall vaksinedoser tar det flere uker før hver enkelt gruppe er ferdig vaksinert.
Lillehammer kommune har mottatt og benyttet Pfizer BioNTech-vaksinen og AstraZeneca-vaksinen. Den siste ble i tråd med retningslinjene benyttet til helsepersonell før nasjonal distribuering ble stoppet.

Oversikten under vil utvides etter hvert som kommunen mottar informasjon om antall doser kommunen blir tildelt.
Per 13. april-21 er 6,1 prosent av Lillehammers innbyggere fullvaksinert med både dose 1 og 2, mens 18,1 prosent er vaksinert med kun dose 1.

Når

Hvem

Hvor

Antall doser

Type vaksine

Status

UKE 1-2

Gruppe 1
(beboere og utvalgte helsepersonellgrupper)

I institusjon og Haakons hall

281

AstraZeneca til helsepersonell og Pfizer BioNTech til de øvrige.

Vaksinering ferdig.

UKE 3-6 

Gruppe 2
(85+ og utvalgte helsepersonellgrupper)

Legesenter/-kontor og Haakons hall

1404

AstraZeneca til helsepersonell og Pfizer BioNTech til de øvrige.

Vaksinering ferdig.
 

UKE 7-10

Gruppe 3
(75-84 år)

Legesenter/-kontor og Haakons hall

1446

Pfizer BioNTech

Vaksinering ferdig.

UKE 11

Gruppe 3
(75-84 år)

Legesenter/-kontor

282

Pfizer BioNTech

Vaksinering pågår. Dose 1 er satt denne uka.

UKE 12 Gruppe 3
(75-84 år)
Legesenter/-kontor 594 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår. Dose  er satt denne uka. 
UKE 13 Gruppe 3
(75-84 år)
Haakons hall 450 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår. Dose 1 er satt denne uka. 
UKE 14 Gruppe 3
(75-84 år)
Gruppe 4
(65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.)
 
Legesenter/-kontor 816 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår.
Dose 1 eller 2 er satt denne uka.
UKE 15 Gruppe 3
(75-84 år)
Gruppe 4
(65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.)
Legesenter/-kontor og Haakons hall 918 Pfizer BioNTech Vaksinering pågår
UKE 16 Gruppe 4
(65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.)
Legesenter/-kontor og Haakons hall 816 Pfizer BioNTech  


Her kan du lese mer om den nasjonale prognosen for vaksineringstempo. 
Her kan du lese mer om statistikk over koronavaksinasjon i Norge. 

 

Innkalling til vaksinering

Innkalling til koronavaksinering skjer automatisk når det er din tur, og du skal ikke foreta deg noe for å bli innkalt. 
I hver enkelt gruppe foregår innkalling etter alder; de eldste innkalles først. Noen blir vaksinert hos sin fastlege, andre blir vaksinert i Håkons Hall. 
I innkallinga vil du få beskjed om hvor og når du skal møte. Innkallinga foregår enten via helsenorge.no, tekstmelding eller oppringing til din telefon. Alle som fra før av ikke har registrert seg som bruker av helsenorge.no, oppfordres til å gjøre det ved å trykke her.
Innbyggere som av ulike grunner ikke kan besvare en innkalling via disse kanalene, vil kunne henvende seg til kommunens vaksinetelefon for manuell timeregistrering. Det er ikke mulig å selv bestemme tidspunkt for vaksinering.
Det presiseres at innkalling vil komme kun få dager før vaksinering for å avpasse opp mot antall vaksinedoser kommunen mottar. Kommunen vaksinerer hver uke, uavhengig av ferier. 

Disse legesentrene/-kontorene deltar i vaksineringen:

Bryggeriet legesenter (kun 85+)
Legetorget legesenter
Lillehammer legesenter
Toppen legesenter
Lege Bent Joro
Lege  Egon Krøll

I hovedsak skal disse legesentrene/-kontorene vaksinere sine listepasienter i risikogruppene selv. Unntaket er Bryggeriet legesenter, som kun skal vaksinere sine listepasienter i gruppen 85 +.
Øvrige listepasienter ved legekontorene samt andre innbyggere som ikke er tilknyttet de utvalgte legekontorene, blir vaksinert i Håkons hall. 
Det er viktig at alle møter til eksakt tidspunkt for vaksinering på grunn av smittevernhensyn. Husk at du ikke kan møte til vaksinering dersom du har symptomer på koronavirus. 

Kommunens vaksinetelefon

Lillehammer kommune har en egen vaksinetelefon hvor du kan ringe dersom du har spørsmål i forbindelse med koronavaksinering i Lillehammer. Innbyggere som allerede har mottatt kommunens vaksineinnkalling via helsenorge.no eller telefon, men har problemer med å besvare den, kan også henvende seg til vaksinetelefonen for manuell timeregistrering. 
Det er ikke mulig å selv bestille time for vaksinering, kommunen sørger for at du blir innkalt når det er din tur.

Telefonnummeret til kommunens vaksinetelefon er 911 50 112.
Den er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokka 09.00-14.00. Torsdag er er vaksinetelefonen åpen 09.00-11.00. Telefonen er betjent med helsepersonell.
 

Om vaksinen

Kommunen vil motta vaksiner som er opptint. Da har de bare noen få dagers holdbarhet. Det er et begrenset antall vaksinedoser til rådighet, det er derfor svært viktig at en møter til avtalt tidspunkt for vaksinering, slik at dosen ikke går til spille. Vaksinen må settes to ganger, med minimum 21 dagers mellomrom.
Fra og med uke 11 vil det ta lenger tid før en setter dose 2.  

Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.