Nasjonalt
Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har økt siste fire uker. Det er foreløpig rapportert om 158 nye pasienter i uke 45, etter 144 i uke 44. Det har vært en økende trend i aldersgruppen ≥65 år de siste fem ukene, med 89 nye pasienter innlagt i uke 45 sammenlignet med 30 i uke 41, og antallet i aldersgruppen ≥65 år er nå det høyeste registrert i 2021. Det er foreløpig rapportert om 24 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 45, etter 33 i uke 44.

Antall ukentlige dødsfall har vært økende de siste fire uker. Det er foreløpig registrert 38 covid-19 assosierte dødsfall i uke 45 etter 31 i uke 44. De siste 4 ukene var medianalderen på de døde 82 år (nedre-øvre kvartil: 76-90 år). Antall dødsfall i uke 45 er det høyeste registrert i 2021. De to siste ukene har antall dødsfall ved sykehjem og lignende institusjoner mer enn doblet seg, og det er nå flere dødsfall på slike institusjoner enn på sykehus.

Det har vært en oppgang i antall meldte tilfeller siste fire uker. Det er foreløpig meldt 11 773 tilfeller av covid-19 i uke 45, 20 % økning siden uke 44 (9 825) og det høyeste antall meldte tilfeller på en uke så langt i pandemien. Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

Lillehammer

Antall tilfeller siste to uker

39

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

137

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for hjemmetesting kommer i tillegg)

481

(1,7% av befolkningen)

Andel av befolkning vaksinert 1.dose

81,7%

Andel av befolkning vaksinert 2.dose

75,1%


Smittesituasjonen på Lillehammer preges av enkelttilfeller som i mindre grad smitter andre. Smittede barn i barnehage/skole håndteres med anbefaling om test av uvaksinerte nærkontakter. Smitten i befolkningen siste uke har vært i aldersgruppene under 55 år. Det er ikke utbrudd i kommunal helsetjeneste per nå. Fastlegene beskriver stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner.

I Innlandet har antallet sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak siste fire uker vært stabil med 3-6 innleggelser ukentlig. Antall smittede per 100 000 siste 14 dager er på 241 i Innlandet.

Generelt
Epidemien fortsetter å øke i omfang, særlig blant uvaksinerte barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke, men også blant de eldste. Forrige uke ble det varslet om rekordmange utbrudd i sykehjem og sykehus, og vi ser også en klar stigning i antall dødsfall. Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021.

Forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen i uke 45 er fremdeles på et høyt nivå. Konsultasjoner hos lege for akutt luftveisinfeksjon er fremdeles høyt. Influensa er fortsatt ikke i spredning i Norge og det påvises kun sporadiske tilfeller. Utbruddet av RS-virus i Norge er i fremdeles i sterk framvekst, og antall positive prøver ser ut til å ligge på et svært høyt nivå.

Risikovurdering Lillehammer
Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet (Scenario 1: Noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte). Det er økende smittespredning nasjonalt og det må forventes økning og eventuelle utbrudd lokalt.

Følgende punkter er viktig å fokusere på:

  • Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom.
  • Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, og kommunene må prioritere denne vaksineringen.
  • Helsepersonell tilbys oppfriskningsdose for å redusere fare for å smitte pasientene.
  • Arbeid for å øke etterlevelse av de generelle smittevernrådene i befolkningen, herunder den sterke oppfordringen til både vaksinerte og uvaksinerte om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer.
  • Sikre god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.
  • Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og en samtidig økning med andre luftveisinfeksjoner.
  • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.