Spredningspotensial 
Det er viktig å balansere tiltaksbyrde mot sykdomsbyrde i befolkningen. Det kommer derfor nye nasjonale endringer i karanteneregler fra og med mandag 27.september. Øvrige nærkontakter vil ikke lenger være pålagt karantene. Husstandskontakter og tilsvarende vil fortsatt være pålagt karantene, men også disse får unntak fra karantene hvis de følger eget testregime. 
Vaksinasjonsarbeidet er kommet langt og arbeidet med å vaksinere 12-15-åringene pågår. Spredningspotensialet vurderes å være moderat.

Sykdomsbyrde
Det er ikke kjent smitte i kommunens helsetjeneste per tidspunkt. Risiko for smitte blant risikogruppene vurderes som lav. Sykdomsbyrden knyttet til covid-19 lokalt vurderes som lav. 

Vurdering av risikonivå
Det er moderat risiko for utbrudd. Risikonivået i Lillehammer vurderes å være lik N2  som innebærer at det er lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper. Testing og smittesporing håndteres greit.