Nasjonalt har det vært nedgang i smittetallene frem til uke 18, men nedgangen ser ut til å stoppe noe opp. I Innlandet har det vært en svak økning i smittetallene frem mot uke 17 hvor det var 89 tilfeller per 100.000 per 14 dager. Dette skyldes flere lokale utbrudd som er håndtert med lokale tiltak i form av økt testing, smittesporing, og eventuelle kontaktreduserende tiltak.  
Sist uke ble det testet 707 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer (2,5% av befolkningen). Dette er en økning på 63% og er en kombinasjon av økt testing knyttet til utbrudd i Øyer og høy oppslutning om testing i befolkningen. Andel positive tester blant personer testet var 0,7%. Økt testing gjør at kommunen raskt vil fange opp smitte i lokalsamfunnet. Kapasitet på smittesporing og testing er god.  

Vurdering 
Risikonivået vurdert etter Folkehelseinstituttets veileder vurderes til å være N1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).  

For å redusere risiko for lokal smittespredning er det viktig at alle følger gjeldende smitteverntiltak:  
- Vær hjemme ved symptomer og test deg. 
- Begrens antall sosiale kontakter
- Hold avstand
- Vask hendene 
 


Kommuneoverlege
Morten Bergkåsa