Kommunedelplan kultur har som mål å både utvikle og løfte det lokale kulturlivet ytterligere, men også å lete etter nye løsninger og grep for å styrke Lillehammers muligheter og attraksjonskraft i årene som kommer.

Planen kommer til å berøre temaer som aktivitet, arenaer, identitet og stedsutvikling, mangfold og inkludering, attraktivitet og bokvalitet, kulturnæring og reiseliv, samt profesjonelt og frivillig kulturliv. Planen kan også komme til å berøre andre temaer enn de som er nevnt her.