Arbeidene består i bytte av grunnvannspumper og spyling samt kamerakjøring av grunnvannsbrønnene, i alt 5 stk. Dette gjøres for å kunne overvåke tilstanden på brønnene våre, og har bakgrunn i manganproblematikken som vi opplever i grunnvannskilden vår.

I forbindelse med disse arbeidene vil drikkevannet i Korgen kloreres som en ekstra sikkerhet. Klordosen er på 0,1-0,2mg klor/l er en lav klordosering, men er likevel tilstrekkelig for å kunne
opprettholde en ekstra hygienisk barriere for drikkevannet vårt. Den enkelte forbruker vil kunne merke endret smak og lukt mens kloreringen pågår. Drikkevannet er likevel trygt og kan benyttes som normalt.

Kloreringen vil starte opp mandag 23. september og avsluttes etter at arbeidene er ferdige og vannprøvene er ferdig analysert. Klorsmak kan fremdeles forekomme en periode etter at arbeidene er avsluttet.

Spørsmål kan rettes til Servicetorget hverdager kl. 08.00-15.00 på telefon 61 05 05 00.