Ordfører Ingunn Trosholmen tar Statsforvalterens vedtak til etterretning; - Statsforvalteren skriver i sitt vedtak at det ikke finnes alternative, bedre traseer utenfor eller i naturreservatet, og at tiltaket er av vesentlig samfunnsinteresse, så da forholder vi oss til disse vurderingene, sier hun. 
 
Vern av et annet område skal sikre at naturverdier tilsvarende de som går tapt, tas vare på.