TT-ordningen er ment stil reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. Den skal ikke brukes til reiser som dekkes av folketrygden f.eks lege, fysioterapeut, skyss til arbeid/skole og transport til opphold i institusjoner/sykehus og lignende.

Ved innvilget søknad får en tilsendt TT-kort med informasjon om hvordan kortet skal brukes. Oppland fylkeskommune bestemmer antall TT-hjemler som skal innvilges i hver kommune.

Lillehammer kommune har 292 hjemler.

Hvordan få TT- kort?
Søknadsskjema fås på Lillehammer kommunes servicetorg eller ved henvendelse til Lillehammer rehabiliteringssenter. Det er også mulig å skrive ut søknadsskjema her. Søknaden sendes Lillehammer rehabiliteringssenter.
Det er ikke nødvendig med legeerklæring. Søknadene blir registrert fortløpende, og ledige hjemler etter hovedtildeling tildeles i februar/april/juni/august/oktober/desember.


Kontaktadresse: 
Lillehammer rehabiliteringssenter
Storgata 9
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 24 86 00