Priser for parkering på kommunale parkeringsplasser i Lillehammer.

Betal på parkeringsautomatene med mynt eller kredittkort. Flere av parkeringsautomatene er tilrettelagt for bruk av kredittkort, bensinkort etc. på disse parkeringsautomatene kan kunden velge å betale etterskuddsvis slik at det kun betales for effektiv parkeringstid.

Parkering med maksimal parkeringstid inntil 3 timer koster: første time kr 19.-, andre time kr 31, tredje time kr 34, totalt kr 84.- for 3 timer.
 
Dagparkering inntil 8 timer koster: første time kr 19.-, andre time kr 13.- tredje time kr 8.- fjerde time kr 5.- femte til åttende time kr 2. pr time, totalt kr 53.- for 8. timer.
 
Dagparkering på Lurhaugen koster: første time kr 10.-, andre time kr 10.- tredje time kr 10.- fjerde time kr 4.- femte time til åttende time kr 2., totalt kr 42.- for 8. timer.
 
Kanthaugen parkeringsplass er avgiftsbelagt alle dager kl. 00:00- 24:00, pris kr 28.- pr. time og kr 50.- pr. døgn.  Årskort koster kr 600.- og er kun gyldig på Kanthaugen parkeringsplass.