Opplæringsloven gir elever rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn). Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Opplandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei, spesielle behov og delt bopel. Søknadsskjema vedrørende farlig skolevei sendes til Lillehammer kommune.

Øvrige skjema og ytterligere informasjon om skoleskyss finner du hos Opplandstrafikk. Direkte link til Opplandstrafikks søknadsskjemaer finner du i denne listen:
Søknadsskjema for skoleskyss ved delt bopel
Søknadsskjema for skoleskyss ved spesielle behov
Søknadsskjema for skoleskyss ved særlig begrunnelse
Søknadsskjema for skoleskyss for elever i institusjon