Det kan være tannleger, hudleger, ortopedingeniører med flere. Hver virksomhet melder inn på vegne av sine ansatte; navn på virksomhet, type helsepersonell, navn og fødselsnumre. 

Vaksinetelefonen: tlf. 911 50 112.
Åpen 09.00-14.00 alle hverdager bortsett fra torsdag, da er telefonen åpen 09.00-11.00.