Boliger som reduserer sitt energiforbruk bidrar til å redusere klimafotavtrykket til Lillehammer kommune. Hvis du også velger en fornybar oppvarmingsløsning er du med på å redusere de direkte utslippene og dermed også den lokale forurensingen i Lillehammer. I tillegg er det også en økonomisk gevinst i å energieffektivisere egen bolig. 

Programmet for GRØNN UKE sendes ut i posten mandag 25. september og er også tilgjenglig her.

Første innbyggermøte blir tirsdag 26. september:

Folkemøte om solenergi i Lillhammer

På møtet vil du få informasjon om muligheter til å etablere eget anlegg, støtteordninger og erfaringer fra eksisterende anlegg.