Ring telefon 472 22 076 og snakk med en energirådgiver helt gratis om hvordan du kan spare energikostnader i din bolig, og hvilke støtteordninger som gjelder. 
De første som ringer inn kan også bestille et gratis hjemmebesøk av en objektiv energirådgiver – Vær rask. Det er et begrenset antall plasser for hjemmebesøk.

Se sak i GD for å finne ut hvordan det gikk da vi gjennomførte en energianalyse hjemme hos ordføreren!

Mer informasjon om kampanjen kommer i posten til alle innbyggere i Lillehammer kommune mandag 25. september.