Spørsmål og svar om Fritidskortet

Hvem kan få Fritidskortet?

Absolutt alle i riktig aldersgruppe! Denne høsten får alle barn født mellom 2003 og 2015 tilgang til Fritidskortet.

Hvor og hvordan bruker jeg Fritidskortet?

Helt nederst på denne siden ser du en video om hvordan du registrerer deg og bruker Fritidskortet.

Fritidskortet finner du på www.lillehammer.aktiv-fritid.no. Der kan du se hvilke aktiviteter du kan betale for med Fritidskortet, og når du har en regning å betale, kan du gjøre det der.

Først må du registrere deg som ny bruker. Når du har gjort det, må du identifisere deg med ID-porten, og deretter legge til fødselsnummer på det eller de barna du bor sammen med. Når dere har en faktura for en aktivitet å betale, kan dere bruke Fritidskortet til å betale inntil 1000 kroner av fakturaen. Hvis fakturaen er mer enn 1000 kroner, må dere betale resten selv. Det kan dere gjøre på en av to måter:

  1. Betale resten med Vipps samtidig som du bruker Fritidskortet, og da er det disse vilkårene som gjelder.
  2. Gå i egen nettbank og betale resten. Da legger dere inn fakturainformasjonen slik dere pleier å gjøre i nettbanken, men betaler bare den delen av fakturaen dere ikke har betalt med Fritidskortet. 

Det er lurt å gjøre alt dette før betalingsfristen som står på fakturaen. Det tar noen dager fra du har lagt inn informasjonen i systemet til kommunen utbetaler pengene. Hvis du gjør dette etter betalingsfristen, kan det hende organiasjonen rekker å sende deg purring før betalingen fra kommunen har kommet fram til deg. 

Har du etter 1. august 2021 betalt deltakeravgifter for fast, organisert aktivitet som foregår mer enn 6 ganger per halvår/sesong? Da kan du laste opp en kvittering eller annen dokumentasjon på hva slags aktivitet det er, og at du har betalt, og be om å få inntil 1000 kroner refundert.

Ta kontakt hvis noe ikke fungerer! Send oss en mail på fritidskortet@lillehammer.kommune.no.

Hva kan jeg betale med Fritidskortet?

Fritidskortet kan brukes på deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter hos organisasjoner som har registrert seg for å delta i prosjektet, og som møter noen minimumskriterier. Oversikten over mulighetene er synlig på www.lillehammer.aktiv-fritid.no, og vi håper å få med alle organisasjonene i Lillehammer! Det står mer informasjon om kriteriene for organisasjoner og registreringen nederst på denne siden - tips gjerne de organisasjonene du ønsker skal delta i prosjektet.

Fritidskortet kan dessverre ikke brukes til å dekke f.eks. cup, leir eller utstyr til aktiviteten. Det kan heller ikke brukes til å dekke ordinært medlemsskap hos treningssentere - men det kan dekke f.eks. kurs eller mer organiserte gruppetilbud på treningssenter om de går over minst 6 møtepunkter.

Vi håper alle organisasjoner jobber for at ekstrakostnadene skal være så lave som mulig, og at det er lett å bytte, låne og kjøpe brukt utstyr. Kanskje har organisasjonen også en fin løsning for fellestransport til kamper eller andre arrangementer? Du kan også tipse organisasjonen din om å søke midler fra Sparebankstiftelsen DNB eller andre tilskuddsordninger – kanskje får de tilskudd til å lage en egen låneutstyrsbank i organisasjonen. Kanskje vil organisasjonen din også ha en ALLEMED-workshop for å finne gode løsninger for slike utgifter og andre barrierer?

Jeg finner ikke aktiviteten min på lista, hva gjør jeg?

Hvis aktiviteten foregår utenfor Lillehammer kommune, kan du betale og deretter få inntill 1000 kroner refundert på lillehammer.aktiv-fritid.no. Da er det viktig at aktiviteten foregår minst 8 ganger per sesong/halvår. Du må laste opp en kvittering eller annen dokumentasjon på hva slags aktivitet det er, og at du har betalt.

Hvis aktiviteten foregår innenfor Lillehammer, kan du si fra direkte til organisasjonen eller til fritidskortet@lillehammer.kommune.no om at du ønsker å bruke Fritidskortet hos dem. Da får vi dem forhåpentligvis til å registrere seg. Vi håper de aller, aller fleste organisasjoner i Lillehammer vil være med! Lenger ned på denne siden står det mer informasjon ment for organisasjonene.

Hva om aktiviteten koster mer eller mindre enn 1000 kroner per halvår?

Hvis aktiviteten koster mer enn 1000 per halvår kan du bruke Fritidskortet ditt til å betale deler av kostnaden. Resten må familien da betale selv. Et annet alternativ er å prøve å finne en aktivitet som koster under 1000 kroner i halvåret. Vi oppfordrer alle organisasjoner til å informere om hva aktivitetene koster på lillehammer.aktiv-fritid.no.

Hvis aktiviteten koster mindre enn 1000 kroner per halvår kan du bruke Fritidskortet ditt på flere ulike aktiviteter. Kanskje bruker du først noen hundre på å dekke en rimelig aktivitet, og så resten på å dekke deler av en annen aktivitet? Når plattformen er klar, vil du til en hver tid kunne se saldo på Fritidskortet, og hva du har brukt Fritidskortet på så langt.

Kan jeg spare Fritidskortet-penger fra høsten til våren?

Nei, dessverre – Fritidskortet er som et gavekort med en utløpsdato. Pengene du får på Fritidskortet i høst, kan bare brukes i høst. Pengene du får til våren, kan bare brukes det halvåret.

Vi håper flest mulig organisasjoner kan dele opp kostnadene/fakturaer på de to halvårene, slik at det blir mulig å betale mest mulig av aktiviteten med Fritidskortet. Hvis dette blir en nasjonal, varig ordning, kan det hende man får tildelt beløp per kalenderår, i stedet for per halvår. 

Hvor kommer pengene fra, og hvor lenge varer dette prosjektet?

De kommer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hvis du vil lese mer om pilotprosjektet, kan du finne mer informasjon her.

Lillehammer kommune er pilotkommune i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. Hva som skjer etter det, vet vi ikke. Den daværende regjeringen satte i gang pilotprosjektet fordi de ønsket å gjøre dette til et nasjonalt tilbud, og Bufdir og alle pilotkommunene jobber for å finne gode løsninger som gjør det lett å drifte et slikt tilbud over hele landet. 

Prosjektet finnes fordi barn har rett til å delta i fritidsaktivitet, og det er både regjering, kommune og det frivillige organisasjonslivet enig om. Det er grunnen til at Fritidserklæringen ble laget, og dette prosjektet er en del av arbeidet med å nå målene i Fritidserklæringen. For å bidra til at flere får delta, tester vi nå om en tusenlapp i halvåret kan bidra til at flere barn kan delta i en fast, organisert fritidsaktivitet.

Hva regjeringen og Stortinget bestemmer etter at prøveperioden er over, det vet ingen. Vi håper på det beste!

Finnes det informasjon om Fritidskortet på flere språk?

Den grunnleggende informasjonen om prosjektet og den digitale plattformen er oversatt til noen ulike språk. Trykk på ønsket språk nedenfor:

Si gjerne fra til fritidskortet@lillehammer.kommune.no om det er noen andre språk du mener det er viktig at vi oversetter til - det gjør vi veldig gjerne.

Personvern

For å kunne sørge for at

  • alle i riktig målgruppe får tilgang til sitt Fritidskort,
  • de får bruke det slik målet med prosjektet er, og
  • at bare de selv og/eller deres foresatte får mulighet til å styre bruken av barnets Fritidskort,

må vi samle inn og lagre noen personopplysninger. Personopplysningene vi bruker er navn, bostedsadresse, fødselsnummer, kontaktinformasjon, saldo og historikk på det aktuelle Fritidskortet og i noen tilfeller kontonummer. Dette gjelder bare for de som velger å registrere seg i den nye digitale plattformen www.lillehammer.aktiv-fritid.no og ta i bruk sitt/sine barns Fritidskort. Vi henter ikke opplysninger om andre fra målgruppen før familien selv aktivt registrerer seg og godtar vilkårene for behandlingen av personopplysninger.


Du kan lese vår personvernerklæring knyttet til Fritidskortet-prosjektet her.

Du kan lese personvernerklæringen fra leverandøren av systemet Aktiv Fritid her.

Du kan lese mer om hvordan Lillehammer kommunes behandler personopplysninger her.


 

Mer informasjon til organisasjoner/arrangører

Hvilke organisasjoner kan være med?

Så mange som mulig! I den nye digitale plattformen, www.lillehammer.aktiv-fritid.no, vil vi gjerne ha med hele den flotte bredden av aktivitetstilbud som finnes i Lillehammer - og kanskje til og med noen nye. Kanskje dere vil starte volleyballag, skatekurs, bokklubb, forskerklubb, cheerleadinglag, matlagingsverksted eller mekkeklubb?

Alle både i og utenfor Lillehammer kan registrere aktiviteten sin i systemet Aktiv fritid ved å registrere "ny arrangør" på admin.aktiv-fritid.no. Det går også an å registrere informasjon om aktiviteter for voksne. For å kunne ta i mot betaling gjennom Fritidskortet-plattformen, må organiasjonen godkjennes av Lillehammer kommune. Ta kontakt med fritidskortet@lillehammer.kommune.no for å få lenke til registreringsskjemaet.

Er det nyttig for organisasjonen å delta i prosjektet?

Ja, vi tror absolutt det! Det har to fordeler for dere:

  1. Dere blir synlige i en aktivitetsoversikt de aller fleste av Lillehammers barnefamilier kikker innom i løpet av de neste månedene, og
  2. Dere kan bli en del av «Fritidskortet-menyen», og kan både bidra til prosjektet og få tilgang til disse statlige midlene. Fra pilotkommunene som har holdt på et år allerede, rapporteres det at mange organisasjoner har fått både økt antall medlemmer og økt andel betalende medlemmer.

Nå som vi har lansert prosjektet er det mange foreldre som benytter plattformen, og da er det bra for både oss, dere og familiene om www.lillehammer.aktiv-fritid.no har informasjon om mange fristende aktiviteter. 

Hva må organisasjonen gjøre for at familier skal få bruke Fritidskortet hos oss?

Si fra til fritidskortet@lillehammer.kommune.no, så får dere godkjenningsskjemaet!

For de fleste organisasjoner vil det være enkelt å tilpasse seg rammene for prosjektet:

  • Alle organisasjoner som vil at familier skal kunne betale aktiviteten deres med Fritidskortet, må ta i bruk den nye aktivitetsoversikten vår, registrere bruker der og sørge for å holde kontaktinformasjon og andre opplysninger om aktiviteten oppdatert. Kontakt fritidskortet@lillehammer.kommune.no for å få tilgang til registreringsskjemaet. 
  • Om aktiviteten deres foregår færre enn 6 ganger pr. halvår/sesong, må dere øke antallet faste møtepunkter for at aktiviteten skal godkjennes for Fritidskortet-betalinger.
  • Om dere fakturerer for et helt års aktivitet kun på én faktura eller innenfor ett halvår, ønsker vi oss at dere fordeler fakturaene utover begge halvårene. Fritidskort-saldoen kan nemlig ikke spares fra et halvår til neste halvår, og om utgiftene er jevnere fordelt utover begge halvår kan familiene få full nytte av både de 1000 kronene barnet får i høstsemesteret, og de nye 1000 kronene de får vårsemesteret.