Dette med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane § 7 a. Søknadsfrist for skatteåret 2022 er fredag 5.november 2021.

 

Søkere som tidligere har fått innvilget sin søknad om fritak etter § 7 a for inneværende skatteår anses automatisk som søkere for skatteåret 2022 og behøver derfor ikke å søke på nytt. Søker som tidligere har fått innvilget fritak har imidlertid plikt til å opplyse kommunen om eventuelle forhold som kan medføre at forutsetningene for fritak fra eiendomsskatt i 2022 endres. Dette kan typisk være endringer i virksomhetens karakter eller eierforhold. Mottatte søknader behandles samlet i kommunestyret etter fristens utløp. Liste over fritatte eiendommer blir offentligjort på kommunens nettside om eiendomsskatt i slutten av januar 2022.

 

Kontaktinfo:

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Telefon: 61 10 78 44

Eiendomsskattekontoret har åpent for henvendelser fra kl.10.00-14.00 alle hverdager.