Åpningstider forhåndsstemming Lillehammer kommunes servicetorg
Hverdager: kl 09.00-15.00
Lørdag 26. august: kl 10.00-13.00
Torsdag 31. august: kl 09.00-18.00

Valgting
På valgdagene 10. og 11. september kan du stemme ved ett av de 3 stemmelokalene i kommunen, disse er Håkons hall, Vingar skole og Jorekstad.

Husk legitimasjon!