Tid: 25. oktober kl. 18:00-20:30

Sted: Kommunestyresalen

Program:

18.00-18.10:     Velkommen 
        v/ Inger Stubsjøen, byplansjef, Lillehammer kommune
18.10-18.20:     Hyttepolitikk - status
        v/ Marianne Bismo, rådgiver Plan og miljø, Lillehammer kommune
18.20-18.35:     Naturmiljø, naturgrunnlag og vassdrag 
        v/ Anders Breili, rådgiver Plan og miljø, Lillehammer kommune
18.35-18.45:     Kartlegging av friluftsliv – metode
        v/ Guro Oudenstad Strætkvern, rådgiver Plan og miljø, Lillehammer kommune
18.45-19:00:     Hvilke viktige hensyn til friluftslivet bør ivaretas i fjell- og utmarksområdene?
        v/ Ragnvald Jevne, DNT Lillehammer
19:00-19:20    Trender innen fritidsboliger – hva skal Lillehammer satse på?
        v/ Kjell Overvåg, Østlandsforskning
19:20-20:30    Workshop

Vel møtt!

Påmelding til marianne.bismo@lillehammer.kommune.no