Du finner disse tjenesten i Storgata 170:

  • helsestasjon
  • barnevern
  • PP-tjeneste
  • skole- og barnehageforvaltning
  • sektorsjef
  • fagavdeling for oppvekst, utdanning og kultur

Lillehammer kommune ser store fordeler ved å ha samlet disse tjenestene i et felles Familiens hus, og det er håp om at publikum vil oppleve dette som et godt og effektivt sted å komme til.

For å komme i kontakt med oss i huset kan du ringe

  • kommunens servicetorg på telefon 610 50 500

hvis du ikke har direktenummer til den du skal snakke med.
Helsestasjonen har som tidligere

  • telefonnummer 612 21 770

Du kan også henvende deg direkte til husets resepsjon.