Forutsetninger for månedlig fakturering
 • Du må kunne motta fakturaer digitalt, enten gjennom Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller digital postkasse. 
 • Du må opprette avtalegiroavtale.
 • Årlige kommunale avgifter pr. eiendom må overstige 3.600 kr.  

Ytterligere informasjon
 • Månedlig fakturering kan først starte etter at siste periode med kvartalsvis fakturering er ferdig.
 • Månedlig fakturering vil starte tidligst fra 1. juli.
 • Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny eier. 
 • Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.
 • Vannmåleroppgjøret og endringer for eiendomsskatt vil blir avregnet på faktura for mars. 
 
Hvordan endre til månedlig fakturering 
 • Fyll ut elektronisk skjema. Skjemaet finner du her.
  Vi foretrekker at alle som har mulighet til det, registrerer seg i skjemaet, som tar under ett minutt å fylle ut.
   
 • Har du ikke mulighet til å fylle ut skjemaet? Ring oss på telefon 61 10 52 42 eller send e-post til gerd.aasen@lillehammer.kommune.no
  Vennligst oppgi navn, hvilket gårds -og bruksnummer og adresse avtalen gjelder.