Årets tema, velg rett reisemiks, dreier seg om å øke livskvaliteten for innbyggerne gjennom å endre på vaner. Må bilen være med på alle reisene? Kanskje du kan sykle til stasjonen? Eller folde sykkelen sammen og ta den med deg på toget? Kan du gå til butikken og ta bussen hjem igjen? Eller sette igjen bilen i barnehagen og jogge til jobb? Ved å redusere vår avhengighet av bilen og heller satse på miljøvennlige transportformer, kan vi skape mer levende og miljøvennlige byer.

For å delta i mobilitetsuka har kommunen forpliktet seg til å innføre minst et permanent tiltak, som bidrar til dreining fra privatbilbruk mot mer miljøvennlig transportmiddelbruk. Gode eksempler på dette i Lillehammer er tilrettelegging for sykkel i tverrløypa gjennom Nybu med ny bru over Åveitadalen mot Stampesletta, og prioritering av sykkel i Elvegata-Nymosvingen. Kommunen forplikter seg til å gjennomføre aktiviteter som fokuserer på årets tema, samt å markere en bilfri dag ved å reservere ett eller flere områder av byen for gående, syklister og kollektivtransport hele dagen.

Fredag 18. september oppfordrer vi Lillehammers innbyggerne og besøkende til å sette bilen hjemme!  Benytt regionens gode kollektivtilbud, gå eller ta sykkelen til og fra jobb, eller gjøre en miks av disse tingene - mulighetene er mange.  

Program for Mobilitetsuka i Lillehammer

18 september:

  • Vi oppfordrer alle innbyggerne til å velge kollektivt, gange eller sykkel fremfor bil denne dagen.
  • Bybussen koster kun 10 kroner pr. tur hele dagen

Kl 12 – 18 Lilletorget: Vi stenger Nymosvingen ved Rica for å gjøre plass til stands.

  • Opplandstrafikk stiller med buss på Lilletorget. Her blir det mulig å «prøvesitte» bussen og å få informasjon om rutetilbud og priser. Alle som «prøvesitter» busser er med i trekningen av 3 periodekort på bybussen.
  • Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og lokale forhandlere tilbyr prøvetur med elsykkel.
  • Vi serverer kaffe og boller, deler ut kampanjemateriell og informerer om miljøvennlig transport.
  • «Del veien»-kampanjen til Statens vegvesen deler ut sykkellykter

16-22 september

  • Parkeringsplasser «beslaglegges» for å synliggjøre hvor mye areal som faktisk er forbeholdt biler i byen. Alternativt kunne det vært flere grønne lommer i byen!  

Konkurranser 16-22 september

  • Vi utfordrer virksomheter i Lillehammer sentrum til å «pimpe opp en parkeringsplass» under mobilitetsuka.
  • Fotokonkurranse der man kan dokumentere sin reisemiks med mobiltelefonen og legge bildet ut på Instagram med #reisemikslillehammer.