Søkere som tidligere har fått innvilget sin søknad om fritak etter § 7 a for inneværende skatteår anses automatisk som søkere for skatteåret 2021 og behøver derfor ikke å søke på nytt. Mottatte søknader behandles samlet i kommunestyret etter fristens utløp og søker kan forvente svar innen utgangen av januar 2021.

Kontaktinfo:
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no
Telefon: 61 10 78 44
Eiendomsskattekontoret har åpent for henvendelser mellom kl.10.00-14.00 alle hverdager.