Vaksinen som benyttes er PfeizerNBioTech. 
For at vaksinering skal foregå så effektivt som mulig er det til god hjelp dersom du:  

  • Vet hvilke medisiner du eventuelt bruker
  • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du er under en behandling som kan påvirke immunforsvaret ditt
  • Varsler på vaksinasjonsstedet dersom du tidligere har hatt en livstruende allergisk reaksjon på f.eks. mat, veps, medisiner eller annet.

Vi oppfordrer deg også til å se igjennom dette egenerklæringsskjemaet før vaksinering. Du må gjerne også fylle ut skjemaet på forhånd og ta det med til vaksinasjonsstedet, slik at du slipper å gjøre det der.


Årsaken til at kommunen i tillegg til ordinær vaksinasjon inviterer til drop-in denne dagen, er at flere nå enten takker nei eller ikke responderer på innkalling til vaksinering. Det vil vurderes fra uke til uke om det vil bli flere drop-in-tilbud eller ikke, sett ut ifra vaksinefordeling og totalsituasjon.