Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner.
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene:
- Dans
- Musikk
- Skapende skriving
- Teater- Visuell kunst
- Sirkus (nytt av året)
- Annet

I 2017 må en være født tidligst i 1997 og senest i 2004 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet. En bredt sammensatt jury velger videre ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.
En lokal komite bestående av Anne Mette Mauseth, konstituert rektor i Lillehammer kulturskole, Tim Collins, kontor i Lillehammer kirke og Eivind Nåvik, konstituert kultursjef i Lillehammer, plukker ut kandidatene fra Lillehammer .
Søknad om å bli Lillehammer kommunes kandidat til Drømmestipendet 2016 sendes Lillehammer kulturskole v/rektor innen 25.januar. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva kandidaten gjør, og en dokumentasjon i form av lydopptak, film/video, bilder eller annet.

Bekjentgjøring om hvem som får stipendet skjer mandag 8.mai 2017.

Se også: www.drommestipendet.no