Servicetorget
Fra klokka 08.00-15.00, mandag til fredag.  

Leseriet
Fra klokka 08.15 -18.00, mandag til fredag.
Siste dag onsdag 2. februar-22. Stenger permanent klokka 12.30 denne dagen.   

Kirkegata 70
Fra klokka 08.15-18.00 mandag til fredag. Lørdag kl. 10.00-16.00.
Åpner onsdag 2. februar klokka 15.00. 

Dersom du ikke har mulighet til å hente selvtest på hverdager og lørdager, så kan du også hente selvtest på søndager mellom klokka 12.00 og 13.00 ved Lillehammers nye brannstasjon. Adressa er Industrigata 33. Det er et lite forbehold om at personellet kan være ute på brannutrykning. 

Hver enkelt kommune skal ha egen henteordning av selvtester for sine innbyggere. I Lillehammer kan du, uten forhåndsavtale, hente gratis selvtest dersom du har symptomer eller er nærkontakt. Husk munnbind ved henting. Du kan også få andre til å hente for deg.