Når det gjelder eiendomsskatten kan privatpersoner og næringsdrivende søke kommunen om en kortvarig betalingsutsettelse på inntil én måned (Eiendomsskatteloven § 25).
Dersom det er behov for en langvarig utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten, søker en til formannsskapet (Eiendomsskatteloven § 28)

Eksempler på situasjoner som kan gi grunnlag for vurdering av nedsettelse /ettergivelse av eiendomsskatt:

  • Sykdom, permittering eller andre årsaker som har medført reduserte inntekter og at skatteyter i tillegg ikke har formue å betale eiendomsskatten med.
  • Plutselig og stor omsetningssvikt hos bedrifter relatert til koronaviruset, kan være søknadsgrunnlag.

Søknad kan fremmes fra det tidspunktet forholdet inntreffer. Det kan også være andre årsaker som har medført en forverret økonomisk situasjon i forbindelse med koronasituasjonen. 

For å søke må en benytte søknadskjemaet, og søknaden må begrunnes og dokumenteres. Søknadsskjema finner du her: 
Kommunale avgifter, søknad om betalingsutsettelse, korona.
Eiendomsskatt for private, søknad om reduksjon, korona.
​Eiendomsskatt for bedrifter, søknad om reduksjon, korona.

Du kan velge å benytte eDialog for sikker innsending av søknaden, eller sende den pr. post til Lillehammer kommune - Pb 986 - 2626 Lillehammer.
 
Har du spørsmål til utfylling av søknadsskjemaet kan du ta kontakt på tlf.nr:
61 10 52 53 (kl. 08.00 - 15.30) - 951 27 480 (etter kl. 15.30)