Hvem kan få arbeidspraksis hos oss?

Vi gir tilbud til deg som:

 • er over 18 år og har utordringer med å komme deg inn i ordinært arbeidsliv.
 • mottar uføretrygd
 • av ulike årsaker trenger arbeidspraksis

Hvilke arbeidsoppgaver kan vi tilby?

Vi tilbyr ulike typer arbeidspraksis fordelt på flere arbeidsstasjoner; varemottak, småvareavdeling, verksted, butikk og transport.

Eksempel på arbeidsoppgaver er :

 • Kundebehandling
 • Varemottak
 • Småreparasjoner
 • Rengjøring/sjekk av salgsvarer
 • Medarbeider på transport
 •  Butikkutstillinger
 • Varebehandling

Hva kan du forvente i arbeidspraksis hos oss?

Ved arbeidspraksis hos oss kan du forvente at vi:

 • tilbyr deg varierte arbeidsoppgaver
 • legger vekt på mestring og brukermedvirkning, med utgangspunkt i dine ressurser og interesser
 • gir deg arbeidspraksis som i størst mulig grad er lik det ordinære arbeidsliv
 • møter deg med respekt
 • gir deg mulighetene til å bruke dine evner og ressurser for å oppleve mestring tilknyttet arbeidslivet
 • tilbyr et sosialt felleskap
 • har taushetsplikt

 

Hva forventer vi av deg i arbeidspraksis?

Vi forventer at du:

 • møter til avtalt tid
 • gir beskjed dersom du er forsinket eller forhindret fra å møte opp
 • gir tilbakemelding om hvordan vi kan tilrettelegge for deg
 • ønsker å være en del av et arbeidsmiljø

Hvor lenge kan vi tilby arbeidpraksis?

Vi inngår en arbeidsavtale i samarbeid med deg. Den er i utgangspunktet på 3 mnd, men kan forlenges ved behov.

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med oss ved å benytte vårt kontaktskjema eller ringe oss på telefon: 958 77 099 - 61 05 40 70