Arbeidene går i hovedsak ut på å forbedre vekstjorden ved tilførsel av sand, for deretter å gjødsle og tilså arealet. Arealene som skal utbedres er illustrert i kartet over. Dato for gjenåpning avhenger av vær og vekstforhold, men arealene vil åpnes så fort ny plen tåler bruk, etter planen i løpet av august. 

Utbedringen er et samarbeid mellom kommunens tjenesteområder Park og idrett som skal utbedre ball-løkka, og Vann og avløp som må justere kvaliteten på vekstjorden som ble lagt i forbindelse med anleggsarbeidene utført i 2018/2019.


For spørsmål kontakt:
Elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no eller kari.nesdal@lillehammer.kommune.no