Dette er arbeider som utføres for å sikre innbyggerne rent og godt vann i krana og en sikker transport av avløpsvannet til renseanlegget. Det planlegges asfaltering av Lyngstien, deler av Myrstien og deler av Pinnikvegen i begynnelsen av juli, og med fullføring av dette arbeidet i løpet av august.