Det har imidlertid oppstått noen uforutsette forhold, og planlagt ferdigstillelse blir derfor medio august 2022.