Det vil også bli tilrettelagt et «dropp punkt» før Håkon Håkonssons veg. Hovedadkomsten til «nye» Nordre Ål skole vil skje via Gamle Kringsjåvegen. 

Samtidig skal det legges nye ledninger for vann og avløp på strekningen mellom Gjørtlervegen og Kurudguta, samt ca. 40 m opp Kurudgutua. Bakgrunnen for saneringen er at eksisterende ledningsnett på dette strekket er gammelt.

De fysiske arbeidene med nye vann- og avløpsledninger er startet opp i Gjørtlervegen i nord og arbeider med utvidelse av vegarealet til ny gang og sykkelveg er startet opp mot Nordsetervegen i sør. Utførende entreprenør er Mesta AS.

Gamle Kringsjåvegen vil være stengt for gjennomkjøring i forbindelse med arbeidene. Omkjøringsveger skiltes i henhold til godkjent arbeidsvarlingsplan.

Hele anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren 2019.

For spørsmål knyttet til vann og avløp, ta kontakt med:

Elisabeth Børde på e-post: elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no eller tlf. 61 50 500

For spørsmål knyttet til gang- og sykkelveg, ta kontakt med:

Roar Skotvoll på e-post: roar.Skotvoll@lillehammer.kommune.no eller tlf.  917 49 626