Lillehammer kommune leverer i 2016 et netto driftsresultat på 64,8 mill. kroner eller 2,83 %. Det samlede regnskapsmessige mindreforbruket i forhold til budsjett er på 30,829 mill.kroner, og er vedtatt å avsettes gjennom regnskap 2017 til disposisjonsfond.

Les hele årsregnskapet og årsberetningen ved å trykke på linkene i boksen "Se også". I tillegg kan du se status pr 31.12.16 på Lillehammer kommune sine leveransemål i linken "Vedlegg årsberetning".