- Kommunestyret, 47 representanter
- Formannskapet, 13 representanter
- Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
- Utvalg for plan- og samfunnsutvikling, 11 representanter
- Kontrollutvalget, 5 reoresentanter
- Fagutvalg for helse og omsorg, 9 representanter
- Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 9 representanter
- Valgnemnd (ordfører + én representant fra hvert parti)