Medlemmer i Kommunale styrer, råd og utvalg

Valgte politikere i perioden 2015-2019

I kommunestyrets konstituerende møte den 15. oktober 2015 ble det valgt medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis:
 

- Formannskapet (13 repr)
- Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
- Utvalg for plan og samfunnsutvikling (11 repr.)
- Kontrollutvalget (5 repr)
- Fagutvalg for helse og omsorg (9 repr.)
- Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur (9 repr.)
- Valgnemnd (ordfører + én representant fra hvert parti)

Til høyre på siden finnes dokument med oversikt over alle styrer, råd og utvalg i Lillehammer kommune for perioden 2015-2019. Her vil du også finne navn på de personene som til enhver tid sitter i de ulike styrer/råd/utvalg/nemnder, samt de som representerer kommunen i eksterne styrer og råd. 

E-postadresser til faste kommunestyrerepresentanter