Byutvikling i Lillehammer

Kulturby, idrettsby, sykkelby, OL-by. Kjær by har mange navn. Hvor går veien videre?

2014-11-21
Ordfører mottar huskelappen fra ungdommene

Vil styrke Lillehammer sentrum

Studenter ved høgskolen og elever i videregående advarer politikere, byråkrater og næringsliv i Lillehammer mot å svekke sentrum og styrke flere kjøpesenter uten for sentrale bygater.

32 elever og studenter fra Høgskolen i Lillehammer og Lillehammer videregående kom med klare råd i andre runde med storsamling i arbeidet med areal- og transportplanen Lillehammer 2044. Se rapport til høyre på siden.

2014-10-23

Byutvikling Lillehammer

På disse sidene finner du aktuell informasjon om noe av det utviklingsarbeidet som kommunen er involvert i gjennom store prosjekter og planprosesser.

2014-05-09