Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utslipp fra bedrifter

Påslipp til offentlig avløp fra næringsvirksomhet krever tillatelse fra TO Vann og avløp. Tillatelse gis i henhold til §§15 og 15A i forurensningsforskriften, og kan eventuelt komme i tillegg til en tillatelse gitt av statlig forurensningsmyndighet.Tillatelse skal gis til både permanente og midlertidige påslipp til avløpsnettet. Dersom avløpsanlegget der påslippet skal foregå er separert kan muligheten for påslipp på overvann vurderes. Tillatelse til utslipp i resipient fra overvann gis av Fylkesmannen. Kommunen vil imidlertid uttale seg i forhold til konsekvenser påslippet vil ha for ledningsnettet. Ved spørsmål, kontakt TO Vann og avløp på telefon 610 50 500, eller send e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no.