TT-kort utløser en økonomisk støtte i form av et elektronisk kort. TT-ordningen er et tilbud til de som har behov for spesielt tilrettelagt transport, da de ut fra sin fysiske eller psykiske forflytningshemming har store vansker med å benytte det kollektive rutetilbudet på sitt hjemsted.

Forflytningshemmingen må ha vart i mer enn 2 år.

Manglende kollektivtilbud eller naturlig alderdomssvekkelse er alene ikke grunn for å bli godkjent som TT-bruker.

TT-ordningen er ment stil reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. Den skal ikke brukes til reiser som dekkes av folketrygden f.eks lege, fysioterapeut, skyss til arbeid/skole og transport til opphold i institusjoner/sykehus og lignende.

Ved innvilget søknad får en tilsendt TT-kort med informasjon om hvordan kortet skal brukes. Oppland fylkeskommune bestemmer antall TT-hjemler som skal innvilges i hver kommune.

Lillehammer kommune har 292 hjemler

Hvordan få TT- kort?
Søknadsskjema fås på Lillehammer kommunes servicetorg eller ved henvendelse til Lillehammer rehabiliteringssenter. Det er også mulig å skrive ut søknadsskjema her. Søknaden sendes Lillehammer rehabiliteringssenter.

Det er ikke nødvendig med legeerklæring. Søknadene blir registrert fortløpende, og ledige hjemler etter hovedtildeling tildeles i februar/april/juni/august/oktober/desember.

Kontaktadresse: 
Lillehammer rehabiliteringssenter
Storgata 9
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 24 86 00.