Tjenester

Det er stor spennvidde i en kommunes tjenester til innbyggerne. Alt fra vannet i dusjen om morgenen, til skole, bibliotek, behandling av byggesøknad og hjemmehjelp. Som bruker av tjenestene er det ikke alltid like greit å orientere seg i landskapet; hvilken tjeneste er det egentlig jeg søker, hva har jeg rett til og hvem kan hjelpe meg?

 

 

Tjenestene som Lillehammer kommune gir, finner du sortert under strukturen på venstre side, alt fra Arbeid til Trafikk og samferdsel.

Vi har i tillegg fått på plass såkalte tjenestebeskrivelser under "tjenester a-å" øverst til venstre i menyen. Tjenestebeskrivelsene forteller deg hva slags tjenester Lillehammer kommune tilbyr og hva som skal til for at du mottar en tjeneste fra oss. Det finnes en stor mengde lover og regler som styrer hva kommunen gjør. Tjenestebeskrivelsen skal gjøre det lettere for deg å få klarhet i det du er ute etter.

Har du spørsmål utover dette, kontakt kommunens servicetorg.

Tlf: 61 05 05 00

Send e-mail