Servicetorget

Servicetorget

Servicetorgets hovedoppgave er å gi informasjon og veiledning om kommunen og kommunale tjenester til publikum.

 

Åpningstid:  Mandag til fredag fra kl 08.00-15.00
Sommeråpent i skolens ferie fra kl 0900-1500.

Elektronisk post til Lillehammer kommune sendes til : postmottak@lillehammer.kommune.no
Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde
fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

På Servicetorget får du følgende tjenester:
- Støttekontakttjenesten
- Skatt og innfordring (tilgjengelig etter avtale)
- Advokathjelpen (bestilling av tid og orientering om ordningen)
- Kopiering av vitnemål og attester og attestering av disse
- Sende fax
- Utlevering av søppelposer
- Utlevering av glass til vannprøver
- Svar på spørsmål om og til kommunen. Kan ikke vi svare, hjelper vi deg å
  finne noen som kan
 
Vi har:
- De fleste kommunale skjema, og er behjelpelig med å fylle ut disse.
- Kommunal informasjon i form av planer og brosjyrer.  
- Noe informasjon fra andre offentlige etater, lag og foreninger m.v
 

 Vakttelefoner:

Barnevern
Akuttbistand utenom kontortid

62 35 70 00
90 73 52  15        

Brannvesenet

95 79 14 56

90 77 11 10

   
Legevakt 116 117
Parkeringsautomater -
parkometere, utenom kontortid
91 84 62 04
Vann og avløp 41 56 54 40
Veg og trafikk: Uke 42-16 61 05 10 00