Møtekalender
UtvalgJanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDes
Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen   19
    09
        10
  12
Fagutvalg for helse og omsorg 10
07
07
11
09
13
    12
10
07
21
 
Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur 11
08
08
12
09
14
    13
11
08
22
 
Formannskapet 23
06
20
06
20
03
17
15
22
05
19
  21
04
18
02
16
06
20
04
Klagenemd for eiendomsskattesaker   05
19
                   
Kommunestyret 25
22
22
26
31
21
  30
27
25
29
13
Lillehammer kommunale boligstiftelse   19
                   
Lillehammer seniorråd 12
09
09
13
11
15
    14
12
09
30
 
Regionrådet     16
  25
      07
26
  04
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   05
05
09
07
11
    10
08
05
26
 
Skattetakstnemnda for eiendommer 16
22
29
12
16
23
                   
Ungdomsrådet 23
06
                   
Utvalg for plan og samfunnsutvikling 11
17
15
15
22
19
03
16
24
14
28
  23
20
18
22
06
Valgnemnd 25
22
                   
Valgstyre   22