Politikk og lokaldemokrati

På disse sidene finner du aktuell informasjon om politisk virksomhet i Lillehammer kommune.

Utvalg, møteplan og medlemmer
Her finnes opplysninger og informasjon om utvalgets møteplan og du kan hente frem sakliste og åpne aktuelle møtedokumenter. Du får også lenker til ytterligere saksinformasjon og bakgrunnsmateriale. Via utvalget får du også tilgang til detaljer om hvem som er valgt inn i hvilket utvalg.

Møteplanen gir deg opplysninger om når møtene skal være og hvilke saker som er til behandlig i de forskjellige utvalgene. Ved å klikke på møtedatoen får du tilgang til å lese saker og protokoller.