Administrasjon

Ansvaret for driften av Lillehammer kommune ligger hos kommunestyret.

Kommunestyret har delegert ansvaret for det daglige arbeidet til:
Rådmann Tord Buer Olsen.

Fire kommunalsjefer utfører rådmannsoppgavene:

Kommunalsjef Terje Næss: Sektor for oppvekst, utdanning og kultur
Kommunalsjef  Lars Rudi: Sektor for by- og samfunnsutvikling
Konstituert kommunalsjef Bjørn Lie:  Sektor for helse og omsorg
Konstituert kommunalsjef Ragnhild Bakken: Sektor for velferd
 

3-1 tjenestene er tjenester som de tre kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer samarbeider om.