Administrasjon

Ansvaret for driften av Lillehammer kommune ligger hos kommunestyret.

Kommunestyret har delegert ansvaret for det daglige arbeidet til:
Konstituert rådmann Tord Buer Olsen.

Fire sektorsjefer utfører rådmannsoppgavene:

Sektorsjef Laila Nereng: Sektor for velferd
Sektorsjef Terje Næss: Sektor for oppvekst, utdanning og kultur
Sektorsjef Lars Rudi: Sektor for by- og samfunnsutvikling
Sektorsjef Audun Amdahl: Sektor for helse og omsorg
 

3-1 tjenestene er tjenester som de tre kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer samarbeider om.