Oppmåling og deling

Spørsmål om eiendomsoppmålling og eiendomsdeling rettes til fagområde Kart og oppmåling. Henvendelser til Kart og oppmåling kan gjøres ved personlig oppmøte eller på telefon/e-post.

Tjenester: 

  • Veiledning og utlevering av skjemaer, kart, plangrunnlag med bestemmelser og oversikt over naboer.
  • Saksbehandling av søknad om deling av eiendom og opprettelse av eierseksjoner i henhold til henholdsvis plan- og bygningsloven med forskrifter, vedtekter og retningslinjer og eierseksjonsloven med forskrifter og retningslinjer.
  • Gjennomføring av kart- og delingsforretning, med merking, måling og kartfesting av grenser, i henhold til delingslovens forskrifter.
  • Utarbeidelse av målebrev med tinglysing.
  • Saksbehandling av eventuelle klager.

Innsending av saker: postmottak@lillehammer.kommune.no

Generelle henvendelser: servicetorget@lillehammer.kommune.no

Besøksadresse: Servicetorget, Storgata 51

Postadresse: Lillehammer kommune, Plan og miljø, Postboks 986, 2626 Lillehammer

Åpningstider: mandag-fredag kl. 09:00 - 15:00

Seksjonering

Blankett for seksjonering og reseksjonering av eierseksjoner finnes til her