Medarbeiderundersøkelser

Lillehammer kommune gjennomfører årlige undersøkelser blant egne ansatte. Undersøkelsene er et viktig verktøy for å sikre godt arbeidsmiljø og god ledelse.

Medarbeiderundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2004. Rapporter fra undersøkelsene finnes i menyen til høyre. Fra 2010 blir undersøkelsen gjennomført ved hjelp av verktøyet "Bedrekommune.no". Undersøkelsen er dermed ikke sammenlignbar med tidligere år, men derimot med gjennomsnittet av andre kommuner som gjennomfører undersøkelsen.