Kommunalt eierskap

Kommunene har i stor grad frihet til å organisere tjenestene sine slik de finner det hensiktsmessig. Tjenestene kan organiseres som en del av kommunen eller som selvstendige rettssubjekter.

Kommunene kan velge å legge deler av virksomheten i egne selskap. Det kan være flere grunner for dette, som at man ønsker å løse oppgaver sammen med andre kommuner eller andre offentlige eller private aktører. I noen tilfelle kan det være nødvendig for kommunen å delta i forretningsvirksomhet og det kan da være hensiktsmessig å etablere selskap for å begrense økonomisk risiko. Mange offentlige selskapsdannelser er begrunnet ut fra naturlige monopolsituasjoner, som for eksempel selskaper innenfor kraftsektoren.

Oversikten nedenfor viser hvilke selskap Lillehammer kommune har eierandeler i. I menyen til høyre finnes lenke til kommunens eierpolitikk, som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2016. Eierpolitikken revideres en gang hver kommunestyreperiode, og følges opp av en årlig eiermelding (første gang høsten 2016).

Akjseselskap (AS):

Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS (100 %)

Lillehammer Olympiapark AS (100 %)

LGE Holding AS (77,16 %)

Ikomm AS (69,10 %)

Lipro AS (65,80 %)

Lillehammer Skifestival AS (64,57 %)

Sentrum Parkering Lillehammer AS (35,52 %, vedtatt solgt i 2016)

Lillehammer Kunnskapspark AS (34,48 %, går inn i Skåppå Kunnskapspark AS med om lag 4 % fra 2016)

Jorekstad Fritidsbad AS (32,40 %)

Fabrikken AS (26,70 %)

Lillehammer Ungdoms OL Organisasjonskomite AS (24,50 %, vedtatt avviklet)

Østnorsk Filmsenter AS (20,00 %)

Kompetanse-, Universitets- og Forskingsfondet Oppland AS (18,19 %)

Øya Parkering AS (11,23 %)

Hafjell Kvitfjell Alpin AS (10,31 %)

Visit Lillehammer AS (10,00 %)

Filmtre AS (3,80 %)

Oplandske Dampskibsselskap AS (1,88 %)

Lillehammer Sentrum Drift AS (1,10 %)

Filmparken AS (0,10 %)

Interkommunale selskap (IKS)

Renovasjonsselskapet GLØR IKS (68,90 %)

Gudbrandsdalen Krisesenter IKS (37,30 %)

Innlandet revisjon IKS (14,65 %)

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Oppland (SMISO) IKS (6,66 %)