Foto: flink fotograf

Internasjonal strategi

Kommunestyret i Lillehammer vedtok "Internasjonal strategi 2014-2017" høsten 2014. Strategien tar utgangspunkt i kommuneplanens mål om at Lillehammer kommune aktivt skal søke kunnskap hos og inngå forpliktende samarbeid med nasjonal og internasjonale forsknings- og kompetansemiljøer, næringsliv, frivillige aktører og andre offentlige instanser for å videreutvikle kommunale tjenester og Lillehammer som lokalsamfunn.
2015-08-12

Kontakt oss

Postboks 986
Storgata 51
2626 Lillehammer

Kontaktperson:
Nanna Egidius
Tlf. 900 57 958
Send e-post

2011-11-01