Innsatsteam er et tverrfaglig sammensatt team, med ergoterapeut, fysioterapeut og  sykepleier . Innsatsteam er en tjeneste det ikke kan søkes spesifikt om.
 

Teamet skal bidra til

  • og bedre brukers mulighet til fortsatt å bo hjemme med ekstra innsats i en avgrenset periode.
  •  raskt mobilisering og samordning av den kommunale innsatsen i overgangsfaser mellom sykehus/sykehjem/institusjon
  • rask igangsetting av tverrfaglig rehabiliterende innsats.