HR-enheten

HR = Human resources = menneskelige ressurser
Gjennom å ha fokus på de menneskelige ressursene i organisasjonen skal vi bidra til å skape et inspirerende og utviklende arbeidsmiljø for deg.
Vi tror på at resultater skapes gjennom at ledere og medarbeidere har nødvendig kompetanse og får brukt den fullt ut.
Vi arbeider strategisk med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og bidrar med råd og veiledning i ledelses- og personalspørsmål.
Vi har variert og god kompetanse og en lyttende og serviceinnstilt holdning i møte med dere. Vi ønsker at terskelen for å kontakte HR skal være lav.
Vi tar utgangspunkt i organisasjonens mål og behov. Sammen skaper vi god kvalitet og utvikling av kommunens tjenester.

Vi er for tiden åtte medarbeidere i HR-enheten. Under kan du lese om arbeidsoppgavene til våre medarbeidere.

Sidsel Brath.jpg

Sidsel Brath
HR-sjef
Tlf. 920 92837

 

Trond Ruen.jpg

Trond Ruen
Rådgiver
Tlf. 610 50536/901 35663

 • Rådgi ledelsen ved utforming av arbeidsgiverpolitikk og andre overordnede strategier
 • Utarbeide og ajourholde interne reglementer og rutiner
 • Personaladministrative spørsmål (personalhåndboka)
 • Arbeidsrettslige spørsmål
 • Bemanningsmessige spørsmål
 • Konflikthåndtering
 • Oppsigelser
 • Lønnsforhandlinger/lønnsfastsettelser
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Pensjon alder/AFP (KLP og SPK)
 • Sektorkontakt Sektor By- og samfunnsutvikling


Siri Moen.jpg

Siri Moen
Avdelingsleder
Tlf. 610 50750/900 57983

 • Leder- og organisasjonsutvikling
 • Strategisk kompetanseutviking
 • Organisasjonsutvikling
 • Strategiske oppgaver i enheten herunder arbeidsgiverstrategi/politikk
 • IA-arbeid
 • Konflikthåndtering
 • Prosjekter (systemnivå)
 • Forhandlingsutvalg lønnsforhandlinger
 • Sektorkontakt Sektor Oppvekst, utdanning og kultur

 

Monica Dalheim.jpg

Monica Dalheim
Rådgiver
Tlf. 610 50531

 • IA-arbeid/sykefraværsoppfølging
 • Omplassering
 • Omstilling/nedbemanning
 • Pensjon uføre (KLP og SPK)
 • Konflikthåndtering
 • Personaladministrative spørsmål

 

Monica Knapkøien.jpg

Monica Knapkøien
Rådgiver
Tlf. 610 50533

 • Strategisk kompetansestyring
 • 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse
 • IA-arbeid
 • Lærlingeordningen
 • Utlysing av stillinger
 • Ansettelser
 • Pensjon uføre (KLP og SPK)
 • WebCruiter
 • Dossier
 • Sektorkontakt Sektor Velferd

 

Arne Christian Ringen.jpg

Arne Christian Ringen
Rådgiver
Tlf. 610 50598

 • Personaladministrative spørsmål (personalhåndboka)
 • Arbeidsrettslige spørsmål
 • Lønnsforhandlinger/lønnsfastsettelser
 • Systemansvarlig WebCruiter
 • Ansettelser
 • Nærværsstatistikk
 • Pensjon alder/AFP (KLP og SPK)
 • Forsikringer
 • Rådmannens kontaktmøte

 

Iren Rønning.jpg

Iren Rønning
Rådgiver
Tlf. 901 24234

 • Strategisk kompetansestyring
 • Systemansvarlig Dossier
 • 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse