Skjermbilde, kart

Forskrift om lokal forbudssone:

Avfyring av fyrverkeri

Forskrift om lokal forbudssone for avfyring av fyrverkeri legges med dette ut på høring. Den foreslåtte forskriften gjelder for et avgrenset område i Lillehammer sentrum der det tidligere etter henstilling fra formannskapet har vært nedlagt et slikt forbud ved vedtak av brannsjefen og politiet.

 

 

2017-09-20