HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.
Jenter som fremdeles går på ungdomsskolen og tidligere har takket nei, kan ta kontakt med helsesøster på skolen.

Lillehammer kommune tilbyr vaksinasjon:

Sted: Familiens Hus, helsestasjon
           Storgata 170
           Inngang nord, ingen timebestilling på fastsatte vaksinedager. Møt opp på følgende dager:

Tid: 

         Vaksinedager:
          
           Tirsdag 21. november kl. 16:30 - 19:00
           Tirsdag 24. april          kl. 16:30 - 19:00

Dersom det ikke skulle passe disse dagene, ring tlf 612 21 770 for timebestilling.

 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine